กรมชลฯ สั่งข้าราชการทุจริตย้ายภายใน 15 วัน

อธิบดีกรมชลประทานระบุว่าผู้ถูกสอบสวนทางวินัยทั้งกรณีก่อสร้างแก้มลิงหนองบัวรีและที่อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย เนื่องจากมีมูลว่าทุจริตอีก 14 รายทั่วประเทศต้องรายงานตัวที่สำนักใน 15 วัน

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ลงนามสั่งย้ายนายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมาออกจากพื้นที่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม หลังจากคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสรุปผลว่า โครงการขุดแก้มลิงบ้านหนองบัวรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2558 แล้วเสร็จมกราคม 2559 งบประมาณการขุดก่อสร้างแก้มลิงและอาคารประกอบบ้านหนองรี 24.9 ล้านบาท โครงการชลประทานนครราชสีมาดำเนินการเอง โดยประมูลจัดจ้างเครื่องจักรจากห้างหุ้นส่วนจำกัดอังครงรักษ์พานิช ซึ่งการดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามแบบที่เสนอกรมฯ ความกว้าง ความลึก ความยาวไม่ตรงกัน

ทั้งนี้ แม้ยังไม่สามารถชี้มูลว่ากระทำการทุจริตในขั้นนี้ได้ แต่ถือว่าไม่สามารถควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในวินัย ซึ่งตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมาสั่งทุกหน่วยงานสั่งย้ายออกจากพื้นที่ก่อน เพื่อให้การสอบสวนทางวินัยเป็นไปโดยสะดวก

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ยังได้สั่งย้ายผู้ใต้บังคับบัญชาอีก 2 คนเข้ามาประจำสำนักชลประทานที่ 8 ส่วนข้อร้องเรียนเรื่องการจ้างแรงงานผี คือ ไม่มีการจ้างแรงงาน แต่ทำรายงานเท็จว่าใช้งบประมาณเป็นค่าจ้างแรงงาน 2,420,000 บาท ตรวจสอบพบว่าไม่มีมูล ผู้กระทำผิดทางวินัยทั้ง 3 คนจะต้องย้ายไปประจำสำนักชลประทานที่ 8 ภายใน 15 วันตามระเบียบราชการ จากนั้นจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพิจารณาความผิดเป็นลำดับต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้สั่งย้ายข้าราชการที่อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงว่า ทุจริตต่อหน้าที่และกระทำผิดวินัยหรือไม่อีก 14 คนจากโครงการชลประทานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องย้ายไปประจำสำนักชลประทานที่สังกัดภายใน 15 วันเช่นเดียวกัน.-สำนักข่าวไทย