ก้อนขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างผิดปกติ

โปรตีนที่มีประจุบวกซึ่งเรียกว่าเซลูเลียนโปรตีนเรืองแสงมีโอกาสเพิ่มเติมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีนที่มีประจุลบ ด้วยการให้โปรตีนเหล่านี้กับโอกาสทั้งหมดเหล่านี้สถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ที่พวกเขาสามารถโต้ตอบได้พวกเขาสามารถเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้ มีรูปแบบและการโต้ตอบบางอย่างที่มีพร้อมใช้งานและเป็นที่ชื่นชอบอย่างกระฉับกระเฉงเราไม่จำเป็นต้องคาดการณ์ล่วงหน้า

ก่อนที่จะอนุญาตให้พวกเขารวมตัวกันเป็นรูปร่างเฉพาะเหล่านี้ เพื่อให้ได้โปรตีนที่มีประจุฟลูออเรสเซนต์ที่ได้รับการออกแบบเข้ารหัสยีนของพวกเขารวมถึงแท็กเคมีที่ใช้สำหรับการทำให้บริสุทธิ์บนดีเอ็นเอแบบพกพา ที่ E. coli โตขึ้น นักวิทยาศาสตร์ผสมโปรตีนเข้าด้วยกัน ในตอนแรกพวกเขาคิดว่าโปรตีนอาจมีปฏิกิริยากับก้อนขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างผิดปกติ แต่แล้วสิ่งที่เราได้เห็นต่อไปคือยอดเขาที่แปลกและตลกประมาณ 12 นาโนเมตรนั่นเล็กกว่าโปรตีนก้อนใหญ่มาก แต่ใหญ่กว่าโปรตีนเดี่ยวมาก