ความซับซ้อนของสถาปัตยกรรม

ปราสาทหินพนมรุ้งตั้งอยู่ด้านบนของภูเขาไฟที่ดับ 60 กิโลเมตรทางใต้ของบุรีรัมย์เมือง เป็นเว็บไซต์เขมรที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการบูรณะไว้อย่างดีที่สุดในประเทศไทยพร้อมทัศนียภาพที่สวยงามของนาข้าวโดยรอบ ในวันที่อากาศแจ่มใสบริเวณด้านตะวันออกของเทือกเขา Dangrek Mountains ด้านกัมพูชาจะเห็นได้ ปราสาทหินเมืองหมายถึงปราสาทหินของเมืองที่อ่อนน้อมถ่อมตน

และเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากที่สุดในประเทศไทยในด้านขนาดความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมและคุณภาพของการบูรณะ มันถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายปี 10 ปีบริบูรณ์และต้น 11 THศตวรรษภายใต้พระเจ้าชัยวรมัน V พร้อมเทพบูชาเป็นพระอิศวรและพระนารายณ์