ความสุข 8 ประการของเยาวชนในช่วงปิดเทอมที่ สสส.

“ปกติ ผมเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ แต่ช่วงปิดเทอมได้มีโอกาสมาเยี่ยมญาติๆ ที่กรุงเทพฯ แม่เลยพาให้มาร่วมกิจกรรมของ สสส. เป็นครั้งแรก ไม่เคยทราบมาก่อนว่า มีสถานที่แบบนี้กลางเมืองหลวงด้วย ผมประทับใจและชอบบรรยากาศ พี่ๆ ทุกคนใจดี เพื่อนๆ ก็ดี ตอนแรกคิดว่ามาเข้าค่าย คงไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ แต่วันนี้สนุกมากครับ ถ้ามีโอกาสก็อยากมาอีกครับ”

ข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นคำพูด ของ ด.ช.อนรรฆ ชิริกานนท์ หรือ น้องนักนัก อายุ 11 ปี เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ต ที่เชียงใหม่ ซึ่ง “ปานมณี” ไม่ได้แปลกใจเลย เพราะยังมีเยาวชนอีกหลายคนไม่ทราบว่า สสส.เป็นอาณาจักรของ “โลกที่สดใส ที่จะทำให้สุภาพกายและใจสุขสันต์” ด้วยกิจกรรมดีๆ ซึ่งมีทั้ง ความรู้ ความบันเทิง และเรียนรู้เท่าทันกับอันตรายต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ด้วยกิจกรรมหลากหลาย ไม่ซ้ำกัน บนพื้นที่ ที่รื่นรมย์ โดยทุกคนจะไม่ต้องเสียเงินในการเข้าร่วมกิจกรรม ทุกชนิดที่จัดขึ้น ในช่วงปิดเทอมปีนี้ “ศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” หรือ สสส.เปิดกิจกรรมค่าย Happy 8 สุข สนุก แคมป์ชวนเยาวชนอายุ 7-12 ปี ให้มาร่วมเรียนรู้การมีความสุขที่สมดุลรู้จักดูแลสุขภาพ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญญู ใฝ่การเรียนรู้ รักและ ดูแลครอบครัว รวมถึงสังคม โดยการ นำมาผสมผสานกับรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนานมากมาย คุณฤทธิจักร คะชา ผู้ประสานงานกิจกรรม เล่าว่า ค่าย Happy 8 สุข สนุก แคมป์มาจากหลักการที่ สสส. คิดค้นขึ้นเพื่อการสร้างความสุขของคน ทำงานในองค์กร ภายใต้โครงการ Happy workplace และครั้งนี้ได้นำมาปรับใช้กับเยาวชน โดย สสส. มองว่าการให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการมีความสุขที่สมดุล จะช่วย ขัดเกลาให้เด็กมีพฤติกรรมรู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและอยู่ในสังคมที่หลากหลายได้โดยแนวคิดความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย 1.Happy Body การมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและจิตใจ 2. Happy Heart มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน 3. Happy Society มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชน 4.Happy Relax ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้จักจัดการกับอารมณ์ของตนเอง 5.Happy Brain การเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาตนเอง อยู่สม่ำเสมอ 6.Happy Soul อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 7.Happy Money รู้จักเก็บรู้จักใช้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด รู้จักใช้วิธีเงิน และ 8.Happy Family ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว ให้รู้จักความรัก ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในความดีงาม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth