ปัญหาหัวใจความผิดปกติทางจิตเวช

การศึกษาพบว่าสมุนไพรบางชนิดได้รับการปลอมปนด้วยยาเสพติดที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตและแม้กระทั่งโลหะหนักที่เป็นพิษ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการเชื่อมโยงกับผลข้างเคียงของความรุนแรงที่แตกต่างกันรวมทั้งความตึงเครียดที่มากเกินไปปัญหาหัวใจความผิดปกติทางจิตเวชและในบางกรณีแม้แต่ความตายองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่แน่นอน

อาจมีสารปนเปื้อนและสารเติมแต่งยาและปฏิสัมพันธ์กับยาตามใบสั่งแพทย์จะไม่สามารถคาดเดาได้ อย่างไรก็ตามบทบาทและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของยาสมุนไพรและยาที่เป็นไปได้ในตัวพวกเขามักไม่ได้รับการพิจารณาในกรณีที่มีการคลอดบุตร สิ่งอำนวยความสะดวกทางนิติวิทยาศาสตร์อาจไม่มีสารที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษเมื่อดำเนินการประเมินชันสูตรศพไม่ได้เพราะไม่มีสารเคมีเหล่านั้นอยู่ แต่เป็นเพราะนักพยาธิวิทยาอาจไม่ได้มองหาพวกเขา