สสว.ตั้งเป้ายกระดับเอสเอ็มอีสตรอง 3,000 ราย

สสว.เดินหน้ายกมาตรฐานการผลิตและบริการกลุ่มเอสเอ็มอีสตรอง เพื่อช่วยหนุนจีดีพีไทยให้โตมากขึ้น ตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 3,000 ราย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ปี 2561 สสว.จะพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อเนื่อง โดยในส่วนของผู้ประกอบการกลุ่มที่ธุรกิจเติบโต หรือกลุ่ม SME Strong/Regular Level ทาง สสว.มีเป้าหมายที่จะยกระดับกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมที่มีส่วนเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้จีดีพีประเทศโตยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม กลุ่มอาหาร กลุ่มเกษตรและเกษตรแปรรูป กลุ่มสิ่งทอ แฟชั่นไลฟ์สไตล์ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve

สำหรับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับสินค้าและบริการ เพิ่มจากการลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ อย. ISO HACCP GMP เป็นต้น คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท

“โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการระดับเติบในปีนี้ สสว.มีหน่วยงานร่วมดำเนินการจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 1 หน่วยงาน คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และอีก 9 หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ ได้แก่ สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมสำนักงานบัญชีไทย และบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด” นายสุวรรณชัย กล่าว.-สำนักข่าวไทย