อย่ามองข้าม’ฉลาก’ตัวช่วยยุค 4.0 เพื่อสุขภาพห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในยุคประเทศไทย 4.0 เป็นสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจ โดยเฉพาะการฉลาดเลือกอาหารการกินให้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัว

การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในยุคประเทศไทย 4.0 เป็นสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจ โดยเฉพาะการฉลาดเลือกอาหารการกินให้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัว ความเร่งรีบในแต่ละวันอาจนำมาซึ่งปัญหาโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไม่ควรมองข้าม ผู้คนในยุคนี้จึงควรทำการบ้านก่อนซื้อ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพโดยสังเกตมาตรฐานโภชนาการจากผู้ผลิตได้ง่ายๆ จาก 2 จุด บนฉลากผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เป็นสัญลักษณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นล่าสุดบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงว่าอาหารหรือเครื่องดื่มนั้นๆ ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาโภชนาการอันเข้มงวดแล้วว่ามีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ที่ได้สัญลักษณ์นี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ถึง 30 รายการที่ผ่านการรับรองได้รับตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” นี้ (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560)

2. ฉลากโภชนาการ หวาน มัน เค็ม ที่แสดง 4 ข้อมูลสำคัญอันส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ได้แก่ พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ที่ด้านหน้าของฉลากผลิตภัณฑ์ เป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคสามารถอ่านหรือเปรียบเทียบโภชนาการในผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหารและยา กล่าวว่า “การลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ รู้จักใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงควบคู่กับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กระทรวงสาธารณสุข จึงมุ่งรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน โดยลดหวาน มัน เค็ม อย. จึงได้ร่วมมือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแบบ สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อให้ข้อมูลโภชนาการ ช่วยให้ผู้บริโภคและคุณแม่ได้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีโภชนาการเหมาะสมได้สะดวกรวดเร็วขึ้น”

และหากคุณแม่ยุคใหม่ต้องการเครื่องมืออื่นๆ ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างง่ายๆ “ข้อมูลเข็มทิศโภชนาการ” ของบริษัทเนสท์เล่ น่าจะช่วยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด แนะนำว่า “ข้อมูลเข็มทิศโภชนาการที่ด้านหลังฉลากของผลิตภัณฑ์จากเนสท์เล่ ยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ แก่ผู้บริโภค อาทิ 1) ชวนให้รู้ (Good to Know) แสดงคุณค่าทางโภชนาการสำคัญๆ ในผลิตภัณฑ์ 2) ชวนให้จำ (Good to Remember) ให้คำแนะนำในการบริโภค และเคล็ดลับการรักษาสุขภาพ 3) ชวนให้คุยกับเรา (Good to Talk) แสดงหลากหลายช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถติดต่อบริษัทได้ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ถึง 30 รายการที่ผ่านเกณฑ์และได้รับตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” (ณ เดือน พฤจิกายน 2560) ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) ให้กับผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง