Monthly Archives : May 2019

การรักษาปัญหาทางคลินิกทั่วไปของการสูญเสียเนื้อเยื่ออ่อน พวกเขาได้คิดค้นสารทดแทนเนื้อเยื่ออ่อนสังเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่ออ่อนและหลอดเลือด วัสดุใหม่นี้ยังคงรูปร่างของมันโดยไม่หนาแน่นเกินไปเอาชนะความท้าทายกับฟิลเลอร์เนื้อเยื่อปัจจุบันที่มีแนวโน้มว่าจะอ่อนเกินไปหรือไม่รูพรุนมากพอที่จะให้เซลล์เคลื่อนที่เข้า