health news

ถ้าพูดถึงคลีนซิ่ง หรือ รีมูฟเวอร์ นั้นต้องบอกว่ามีหลายแบบหลายประเภทจริงๆ ในแต่ละแบบก็มีหลายยี่ห้อเรียกได้ว่าถ้าไม่มีตัวเลือกอยู่ในใจแล้วไปซื้อเลยคงเลือกกันไม่ถูกแน่นอน ถ้าแบ่งคลีนซิ่งออกเป็นกลุ่มๆเรามักแบ่งตามความแตกต่างของเนื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆ คือ

ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน ทำให้หนุ่มสาววัยทำงานต้องเผชิญกับความเครียดต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ก่อให้เกิดความเครียดสะสม ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง รวมไปถึงบั่นทอนสุขภาพกายและใจ และทำให้คนป่วยเป็นโรคต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในโรคฮิตของคนวัยทำงานเลยก็คือ “โรคไมเกรน”